Resmî Gazete’de bugün (4 Temmuz 2024 Resmî Gazete kararları)

Bugün Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler…

Hâkimler Ve Savcılar Kurulu Kararları

– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 03/07/2024 Tarihli ve 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275 ve 1276 Sayılı Kararları

Yönetmelikler

– Dicle Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Karabük Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğ

– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 02/07/2024 Tarihli ve 2024/ÖİB-K-07 Sayılı Kararı

Yargı Bölümü
Anayasa Mahkemesi Kararları

– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve 2019/40007 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve 2020/30704 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve 2021/16758 Başvuru Numaralı Kararı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir